Privacyverklaring

Contactgegevens t.b.v. Privacyverklaring

Administratie en Belastingadviesbureau Scholten BV

Kerkstraat 10

3861 BR Nijkerk

Tel.: 033-2451651

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.scholtennijkerk.nl

Administratie- en Belastingadviesbureau Scholten BV heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen en verwerken van financiële diensten. Bij deze dienstverlening voor cliënten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.

Waarom deze verklaring?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover.

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

-        Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

-        Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling.

-        Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs.

-        Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.

-        Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.

-        Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.

-        Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid i.v.m. mogelijke aftrek voor de inkomstenbelasting

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens die onder andere gericht zijn op de volgende activiteiten in onze onderneming:

 •          Opstellen jaarrekening, opstellen aangifte Inkomstenbelasting, opstellen aangifte vennootschapsbelasting, opstellen aangifte erfbelasting.
 •          Verwerken Inkoop en verkoopnota’s, bankmutaties, kasboekmutaties.
 •          Het invullen en indienen van formulieren.

De persoonsgegevens worden indien nodig, gedeeld met:

 •         Belastingdienst
 •         De pensioenleverancier
 •         De Arbodienst
 •         UWV
 •         Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars).
 •         Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.                      

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben.

Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Dit zijn o.a. de volgende maatregelen:

 • -          Alle personen die uw gegevens kunnen inzien, hebben een geheimhoudingsplicht.
 • -          Wij hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • -          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • -          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele verklaring. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als cliënt? Neem dan contact met ons op via tel.: 033-2451651 of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoons Gegevens (AVG), de toezichthouder op het gebied van de privacybescherming.